Opleidingen en Trainingen

  Waarom het Vakwerk College?

  AB Oost wil als coöperatie dé solide partner zijn op het gebied van personeel en arbeid. Als personeelsvoorziener hebben we vakkrachten in dienst die een bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de leden. Sinds jaar en dag verzorgt AB Oost training en scholing voor de medewerkers. Het aanbod is tot dusver beperkt gebleven tot “het meest noodzakelijke”. Met als grootste risico dat de ontwikkelingen in de markt onvoldoende worden gevolgd.

  Behoud en instroom van vakkrachten door continue scholing moet volop aandacht krijgen. AB Oost wil fors inzetten op scholing; praktijkgericht en samen met onze medewerkers, leden en alle relevante (markt-)partijen op dit terrein.

  AB Oost VakwerkCollege heeft als doelstelling:scholing en training aanbieden en inkopen om de kwaliteit van (potentiële) de AB Oost medewerkers in de agrarische sector op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en houden.


  We doen dit in samenwerking met huidige aanbieders van scholing; met maximale inzet van expertise en werkervaring van de AB Oost medewerkers en tegen een zo scherp mogelijke prijs.

  Het bijbehorende ambitieniveau van de coöperatie is:
  • dat AB Oost een aantrekkelijke werkgever kan zijn voor huidige en toekomstige medewerkers en daarmee gekwalificeerde vakkrachten voor de agrarische sector behoudt;
  • dat het Vakwerkcollege bijdraagt aan de in- en uitstroom van vakkrachten in het landbouwonderwijs, waardoor de problemen die de markt daarmee ervaart worden verminderd;
  • dat ondernemers en hun medewerkers afnemer kunnen zijn van het scholingsaanbod van het AB Oost Vakwerkcollege.

  Het vakwerkcollege mag geen doel op zich zijn. Het uiteindelijk doel is dat de kennis en vaardigheden van de vakkrachten van AB Oost én het agrarische onderwijs aan blijven sluiten bij de dagelijkse praktijk van de agrarische bedrijven.